ThomasBoek

In ThomasBoek zal steeds het gesprek gezocht worden wat er in de moderne roman aan thematiek aan de orde komt en wat daarover in Bijbelse zin nog te melden valt. Wie immers meent dat het in boek over een en dezelfde menselijke werkelijkheid gaat, vindt in de kunst en actualiteit bondgenoten en gesprekspartners. Schuld, schaamte, verlangen en verlossing, het komt allemaal voorbij. U hoeft het boek dus niet persé te hebben gelezen om aan het gesprek deel te kunnen nemen.