ThomasFilm

Als je ervan uitgaat dat zowel bijbelse verhalen als films het over dezelfde menselijke werkelijkheid hebben, hebben ze elkaar ook iets te zeggen. Schuld, schaamte, verlangen en verlossing, het komt allemaal voorbij in de film en in de Bijbel. Op de ThomasFilmavonden willen we ze met elkaar in gesprek brengen.
ThomasFilm is iedere laatste vrijdagavond van de maand. Na een korte inleiding door Evert Jan de Wijer (predikant Thomaskerk) kijken we gezamenlijk naar steeds weer een bijzondere film. Daarna gaan met elkaar in gesprek over de film.