Periodieke schenking

Met een periodieke gift steunt u activiteiten van Thomas Open in de Thomaskerk. De fiscus betaalt hieraan mee!

Overeenkomst
Als u in een overeenkomst vastlegt, dat u het werk van Thomas Open minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar wilt steunen, dan kunt u elke euro die u geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Tot 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar dat hoeft niet meer.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Thomas Open die in deze overeenkomst wordt genoemd;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt.

Bij overlijden stopt de schenking
De periodieke gift stopt na de looptijd van deze overeenkomst of uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander. Dit moet in de overeenkomst zijn bepaald. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw partner, maar ook iemand anders.

Overeenkomst op één naam
Voor de wet is het vastgelegd dat indien u gehuwd of als partner geregistreerd bent, uw partner toestemming dient te verlenen voor het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden worden aan het betalen van de gift als u niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op uw naam.

Formulieren
U kunt via deze link formulieren downloaden van de website van de Belastingdienst om uw periodieke schenking vast te (laten) leggen.

ANBI
Stichting Thomas Open heeft  per 1 januari 2011 de ANBI-status gekregen. U vindt alle ANBI-gerelateerde informatie m.b.t. onze stichting hier.