Testament

Nalatenschap
Wilt u iets nalaten aan Thomas Open, dan moet u een testament laten maken. Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden en/of aan Thomas Open.