Yve du Bois

Van 15 juni t/m 10 juli a.s. stelt ThomasOpen in de Thomaskerk werk tentoon van Yve du Bois.
Te zien is een serie van acht schilderijen - elk één meter in het vierkant. Ze staan op zichzelf maar verwijzen ook naar kunst en het leven.
Terwijl elk voltooid schilderij misschien het product lijkt van een ontwerp, van een idee uitgevoerd volgens plan, is het toch gemaakt via een proces van improvisatie. Ik schets, herschets, kies kleuren, verander kleuren, ontdek een compositie.
Ondanks de weerklank die de serie heeft met abstractie, is er een gevoel van onthechting. Mijn benadering is intuïtief en persoonlijk. Dit bedoel ik niet in termen van verhalend, maar in verband met het daadwerkelijke schilderen.
Ik begin met het formuleren van een idee of titel die de leidraad is in het proces. Het schilderij gaat snel een eigen leven leiden, ik probeer te voldoen aan de eisen van het idee, er is de strijd tussen het schilderij en mij. De beelden herhalen zich, vormen echo’s, terugkerende motieven, spiegelende beelden.
Tot vorig jaar schilderde ik figuratief. In de zomer van 2015 kwam Els van Swol met het voorstel om in de Thomaskerk te exposeren en opeens was mijn tijd aangebroken een abstracte weg in te slaan. Ik ben terughoudend om te vertellen waar deze schilderijen over gaan. Of het mysterie waarnaar ik zocht, ontdekt is.
De ronde vormen refereren naar de zon, de maan, het heelal, het blauw naar de zee en het zwart naar de nacht, maar alles is geworteld in abstractie. Een cirkel is nog steeds een cirkel en blauw is blauw. De lijnen bewerkstelligen soms beweging, maar verwijzen vooral naar een tijdelijke situatie, die steeds verschuift.
Decoratieve kunst, volkskunst en reclame zijn gebieden die mij inspireren.
Yve du Bois


De tentoonstelling werd op 15 juni van 17.00-18.00 uur, aansluitend aan ThomasThee, geopend met ’t eerste openbare optreden van een nieuw duo: RAE & EVO
Dat zijn Patricia Werner Leanse en Evo van Huijzen. Beiden maken al jaren muziek, maar nu voor het eerst samen. Engelstalige songs; eigen composities. Beiden zingen, Patricia speelt accordeon en Evo op basgitaar.
Voor Patricia is het niet de eerste keer dat zij optreedt in de Thomaskerk. In 2007 had zij er een lunchconcert met Franse chansons, begeleid door pianist Patrick Hopper. Een van die chansons was La Carpe (op een gedicht van Guillaume Appolinaire) het laatste lied uit een serie chansons die Madeleine van Dijck toen speciaal voor Patricia geschreven had. Te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=xgSWwlbouTo

vlucht of avontuur  strijd of harmonie


Tijdens de opening sprak Els van Swol het volgende welkomstwoord:
"Bij de kunstwerken die Rudi Fuchs selecteerde voor ‘zijn’ tentoonstelling ‘Opwinding’ in het Stedelijk Museum, hangen geen titels. Alleen de naam van de kunstenaar en het jaartal van ontstaan van een werk. Bij deze expositie in de Thomaskerk ligt louter een lijst met titels. Dát is waar het haar om gaat: abstracte schilderijen – tot nu toe schilderde ze figuratief – met een diepere betekenislaag die je zelf mag ontlenen aan onder meer die titels. ‘Schilderijen die aanzetten tot rustige bespiegeling en ook kunnen dienen als gespreksonderwerp.’ Dat mailde ze mij toen ik vroeg of ze een serie nieuwe schilderijen wilde maken die hier door ThomasOpen als ThomasKunst worden geëxposeerd. En ook: ‘Het vertalen van de visuele informatie zal ook voor de toeschouwer een creatief proces kunnen zijn’.
Enkele titels en de omschrijvingen ‘gespreksonderwerp’ en ‘creatief proces’ zijn de thema’s van deze inleidende woorden.

Titels
Of het nu toeval is of niet, maar ik werd meteen getroffen door drie doeken met een ‘of’ in de titel:
1. Harmonie of strijd (links boven op de lange wand)
2. Vlucht of avontuur (op één na rechts onder op dezelfde wand)
3. Logica of dwaalspoor (links onder op de lange wand).
Volgens het internetwoordenboek Woorden.org betekent ‘of’ primair de keuze tussen twee mogelijkheden. Je zou de twee verschillende woorden uit de titels echter ook in filosofische zin als these en antithese kunnen zien; als het naast elkaar plaatsen van tegenstellingen. Alleen vraagt dit - harmonie of strijd, vlucht of avontuur en logica of dwaalspoor -, om een synthese, een opheffing van these en antithese op een hoger plan.

Gespreksonderwerp
Die synthese staat voor mij voor het doorgaande gesprek. In de eerste plaats met andere kunst.
Harmonie of strijd doet mij tot op zekere hoogte denken aan bloemen op een schilderij van Laurens Alma Tadema. Vlucht of avontuur ademt de sfeer van het schilderij Sterrennacht, het waddenlicht zoals Anke Roder het vastlegde en dat in Museum Belvédère te Heerenveen valt te zien. Op Logica of dwaalspoor meen ik naast rationele cijfers links boven een aan rotstekeningen of volkskunst verwant figuurtje te ontwaren, zoals ‘de ronde vormen refereren aan de zon, de maan, het heelal, het blauw [verwijst] naar de zee en het zwart naar de nacht, maar alles is geworteld in abstractie’, zoals de kunstenares mij destijds mailde. Niet toevallig noem ik Laurens Alma Tadema en de Wadden, want ook Yve du Bois heeft dat Friese licht te binnen gedronken. Net als Laurens Alma Tadema, - en overigens ook Eise Eisinga van het Planetarium -, is zij in Dronrijp geboren. In die zin zijn het ook zelfportretten.

Creatief proces
Maar het gesprek gaat verder: met de kerk, waarvoor de doeken zijn gemaakt. Met het golvende dak dat erin terugkomt, met de verschillende lijnen die u zult herkennen.
En ook met ons, als kijkers naar déze kunst in déze kerk. Als interne dialoog en in gesprek met elkaar. De vragen zijn dan: ‘Wat zegt het schilderij je?’ en: ‘Wat doet het met je?’. In rationele of in gevoelsmatige zin. Of liever: op beide niveaus, als een synthese. En uiteindelijk ook als vraag aan kunst & kerk: moet het enerzijds gaan om autonome kunst, of om kunst die dienstbaar is aan de kerk? Of mag het ook gaan om een synthese?
Voorwaar: deze vragen stelt Yve du Bois u, mij en de kerk. Dat is niet niets. En daarvoor zijn we haar dankbaar.
Ik nodig u graag uit om de proef op de som te nemen en haar schitterende werk te bekijken en erover in gesprek te gaan!"

20160615 1

20160615 2

 foto’s Patricia Werner Leanse