Over Thomas Open

Thomas Open
een cultureel platform voor ontmoeting, verstrooiing en verdieping

De aan de voet van de ZuidAs gelegen Thomaskerk biedt sinds een aantal jaren onderdak aan diverse culturele activiteiten zoals de tweewekelijkse lunchconcerten, een theaterprogramma en exposities van kunstwerken. Dit culturele programma wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in Amsterdam en in het bijzonder voor de omwonenden en degenen die werken op de Zuidas. Wij zijn ervan overtuigd dat zonder visionaire verbeelding onze wereld ten onder gaat aan een verlammende eendimensionaliteit. Mensen zijn erbij gebaat, zo menen wij, om in hun leven te wisselen van perspectieven. Daar kan de kunst in de meest brede zin een belangrijke bijdrage aan leveren.

De Stichting Thomas Open is een onafhankelijke Stichting die nauwe banden onderhoudt met de Thomaskerk.
De verbondenheid met de Thomaskerk vindt zijn uitgangspunt in het gemeenschappelijke belang tot stimulering van activiteiten op het terrein van cultuur, religie en maatschappij. De unieke mogelijkheden van kerkzaal en theater vormen daarbij een belangrijke basis.

Thomas Open staat onder leiding van een bestuur en is onderverdeeld in 3 commissies: een muziek- , kunst- en theatercommissie.
De praktische uitvoering van het werk ligt in handen van het bureau van de Stichting onder leiding van een professionele manager. Het bureau is het hart van de activiteiten en zorgt voor kwaliteit, professionaliteit en continuïteit.

Stichting Thomas Open heeft  per 1 januari 2011 de ANBI-status gekregen. U vindt alle ANBI-gerelateerde informatie m.b.t. onze stichting hier.

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Logo_BE

 

Zingeving Zuidas
Zingeving Zuidas is een platform voor mensen die te midden van hun bedrijvige bestaan op de Zuidas op zoek zijn naar reflectie en menselijke maat.  
De stichting is gevestigd in de Thomaskerk. Zingeving Zuidas wil mensen op en buiten de Zuidas meer tot hun recht laten komen.
De Bijbelse literatuur, de ontmoeting met de ander en de taal van de verbeelding staan daarbij centraal.
Naast de diepgaande activiteiten organiseert Zingeving Zuidas in samenwerking met Stichting Thomas Open theater, debat, cabaret, verhalen, poëzie, jazz of klassiek.

Voor meer informatie: www.zingevingzuidas.nl